За ползата от Хидроизолация, която е най-важната част от изпълнението на един строеж, защото покрива на една сграда трябва да бъде добре хидроизолиран.

Добрата и качествено направена хидроизолация предпазва конструкцията на сградата с години.
Фирма Вълковстрой Инженеринг е фирма с дългогодишен опит в хидроизолациите.
Полагаме различни системи на хидроизолацията в зависимост от предписанието на проектанта и желанието на собствениците на жилищните сгради.

Полагаме Хидроизолация на основи на сгради, хидроизолация на покриви на жилищни сгради, хидроизолация на покриви на стопански сгради и др. Работим само с най-качествените продукти на пазара у нас.
Наши партьори са Изомакс – Байчев ЕООД, Вълков Русе, Хидромат ООД, ТКК България, Теразид ООД и др.
Имаме опит в полагането на рулонни материли – Битопол, Воалит, Унифлекс Новаглас и др.
Имаме опит и в полагането на течни хидроизолационни системи – Изомакс А , Изомакс Еласта, Течна гума и др
Ние във фирма Вълковстрой Инженеринг даваме гаранция за всеки изпълнен от фирмата обект.

Ако имате нужда от ремонт на покриви, научете повече на нашия сайт.