Инвеститорски контрол и проектиране

Предлагаме:

1. Изгoтвяне на количествени сметки

2. Инвеститорски контрол

3. Инвестиционни проекти по част:

– Временна организация на движението(ВОД),
– План по безопастност и здраве (ПБЗ),
– Конструктивна на транспортни съоръжения (мостове,подпорни стени,надлези,билбордове и др)
– План за управление на стротелните отпадъци (ПУСО)