Услуги със строителна механизация

Услуги с мини багер

Вълковстрой Инженеринг ЕООД извършва следните услуги с мини багер:

 • Траншейни изкопи за ивични основи в трудно тостъпни места и терени
 • Изкопи за комуникации – тръби и кабели
 • Изкопи за септични ями
 • Насипи и подравняване на терени със затруднен достъп
 • Товарене на земна маса и строителни отпадъци

Всички операции със мини багера се извършват от професионален багерист със необходимата квалификация.

Услуги със самосвал до 3,5 тона

Вълковстрой Инженеринг ЕООД извършва следните услуги със самосвал до 3,5 тона:

 • Транспорт на строителни материали до обект
 • Доставка на инертни материали (филц и пясък) и земновлажен бетон
 • Транспорт на земна маса и строителни отпадъци

Самосвала е с тристранно разтоварване и лесно маневрен – това го прави изключително удобен за потребностите на клиента.

Всички операции със самовала се извършват от професионален шофьор със необходимата квалификация.

Услуги с самосвал с кран до 12 тона

Вълковстрой Инженеринг ЕООД извършва следните услуги със самосвал до 12 тона:

 • Транспорт на строителни материали до обект
 • Доставка на инертни материали (филц и пясък) и земновлажен бетон
 • Транспорт на земна маса и строителни отпадъци
 • Разтоварване на материали с кран
 • Качване на материали с кран до 9 м височина
 • Монтаж на метални конструкции

Самосвала е с двустранно разтоварване и лесно маневрен – това го прави изключително удобен за потребностите на клиента.

Всички операции със самовала се извършват от професионален шофьор със необходимата квалификация.