Инвеститорски контрол

Инвеститорски контрол – същност и значение на услугата

Услугата „Инвеститорски контрол“ е от голямо значение в съвременното строителство. Ако трябва да обобщим накратко нейната цел, тя е да гарантира надежден контрол на строителните дейности с оглед защитата на интересите на самия инвеститор. От една страна при инвеститорски контрол се контролира дали всеки един етап от въпросните строителни работи преминава при спазване на зададените стандарти за качество, а от друга – се следи количество

Инвеститорски контрол 1 същност
Инвеститорски контрол следене на строителните дейности

то на вложените в строителните работи материали. Тези два аспекта са много важни за вас като инвеститор в строителния проект. От тях зависи дали икономическите ви интереси ще бъдат напълно защитени и дали в крайна сметка ще получите съоръжение с желаното качество, здравина и стабилност. В следващите редове ще разгледаме по-подробно споменатите аспекти, както и допълнителните дейности, които е възможно да бъдат извършвани в рамките на услугата „Инвеститорски контрол“. Освен това ще научите защо заявяването на услугата „Инвеститорски контрол“ от фирма Вълковстрой Инженеринг е най-добрата за вас опция на пазара.

 

Инвеститорски контрол – следене за качеството на строителните дейности

Главна цел на услугата „Инвеститорски контрол“ е да гарантира на инвеститора, че ще получи максимално качествена и стабилна сграда или съоръжение. За да е факт последното, трябва да се спазват зададените стандарти за качество в рамките на всеки един етап от изпълнението на строителния проект. В никакъв случай не подценявайте значението на този тип инвеститорски контрол и това колко е важно той да се осъществява от професионалисти. От надеждният инвеститорски контрол може да зависи колко здрава, стабилна и устойчива във времето ще бъде дадена сграда, както и какви ремонти и поправки по нея ще се налагат в бъдеще. Нивото на прилаган инвеститорски контрол е възможно да се окаже решаващо и за безопасността на обитателите на сградата и липсата на законови и административни проблеми за собственика. Така че се постарайте да намерите висококвалифицирани и опитни професионалисти, в чиито ръце да поверите дейностите по инвеститорски контрол.

Инвеститорски контрол – контрол върху количеството на използваните материали

Инвеститорски контрол 2 материали
Инвеститорски контрол строителни материали

Контролът върху количеството на използваните в рамките на строителните дейности материали също е много важен. От него на практика зависи надеждната защита на икономическите интереси на инвеститора. Благодарение на строгия инвеститорски контрол ще си гарантирате, че строителят няма да бъде допуснат да завишава необосновано разходите за материали или пък да не използва всички материали, които са предвидени в плана. Така че в никакъв случай не бива да смятате заявяването на професионален инвеститорски контрол за излишен разход в рамките на строителния проект. Точно обратното – прилагането на професионален инвеститорски контрол освен, че ще ви осигури желаното качество на строителните работи, също така ще ви предпази от неоправдани разходи и некоректни практики от страна на строителя. Ако не се пресекат посредством професионален инвеститорски контрол, подобни некоректни практики могат да ви ощетят доста сериозно във финансов аспект.

Инвеститорски контрол – какви допълнителни дейности може да включва?

Освен описаните подробно дейности по следене за качеството на строителните дейности и контрол върху количеството на използваните материали, услугата „Инвеститорски контрол“ може да включва и редица допълнителни дейности. Като примери за такива дейности, които са част от услугата „Инвеститорски контрол“, бихме могли да дадем избора на проектанти и сключването на необходимите договори с тях, подготвянето и внасянето на документите за издаване на строително разрешение, организацията на процедурите и асистенцията при всички етапи от избора на строител, контрола на ценообразуването, предлагане на мерки при констатация на нередности в рамките на строителните дейности и т.н. Всички споменати дейности също играят съществена роля в цялостното предоставяне на услугата „Инвеститорски контрол“. Тези дейности от услугата „Инвеститорски контрол“ спомагат да се гарантира, че всичко в рамките на строителните работи се развива според плана на инвеститора и след реализацията на проекта няма да има никакви проблеми с готовите сгради и съоръжения.

Инвеститорски контрол от Вълковстрой Инженеринг – професионален и максимално прецизен контрол

Инвеститорски контрол 3 дървена конструкция
Инвеститорски контрол изграждане на дървена конструкция

Избирайки услугите за инвеститорски контрол на фирма Вълковстрой Инженеринг, вие ще си гарантирате професионален и максимално прецизен инвеститорски контрол. Инвеститорски контрол, който ще ви гарантира получаването на строителни работи с желаното качество и ефективност. Инвеститорски контрол, благодарение на който ще сте сигурни, че строителят следва точно зададения от вас план и не прави никакви отклонения от въпросния план. Последното е много важно, за да получите точно сградата или съоръжението, което желаете, и да можете да го използвате по най-добрия начин за своите лични, бизнес или други цели. Смело можем да кажем, че от ефективния инвеститорски контрол зависи до каква степен ще бъдете удовлетворени от извършените строителни дейности, дали ще можете да използвате сградата или съоръжението за дълъг период напред във времето, както и колко ще ви излезе проектът от финансова гледна точка. Така че не се колебайте да заявите услугата „Инвеститорски контрол“ на Вълковстрой Инженеринг – определено си заслужава.

Инвеститорски контрол от Вълковстрой Инженеринг – внимание и коректно отношение към клиента

Друга отличителна характеристика на услугата „Инвеститорски контрол“, предлагана от фирма Вълковстрой Инженеринг, е вниманието и коректното отношение към клиента. Преди да започнем работа по същинския инвеститорски контрол, ние се запознаваме подробно със строителния проект на клиента, обсъждаме със самия клиент какви са изискванията и

Инвеститорски контрол 4 строеж
Инвеститорски контрол строеж

очакванията му, и как би желал да изглежда сградата или съоръжението.

Стремим сме да сме максимално коректни при предоставяне на услугата „Инвеститорски контрол“ и да защитаваме по най-добрия начин интересите на нашите клиенти. Прилаганият от Вълковстрой Инженеринг инвеститорски контрол ще ви гарантира, че по никакъв начин няма да бъдете ощетени финансово във взаимоотношенията си със съответния строител (независимо дали става въпрос за ощетяване от финансова гледна точка или пък по отношение на качеството на строителните работи). Заявете услугата „Инвеститорски контрол“ от фирма Вълковстрой Инженеринг и ще останете напълно удовлетворени.

Инвеститорски контрол от Вълковстрой Инженеринг – за надеждна защита на интересите на инвеститора!