Фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД извърши ремонт на покрива на ДЯ Латинка в град Плевен.Обекта беше от капиталовата програма на общината.

На обекта демонтирахме старата гръмоотводнаинсталация и ламаринени обшивки.

Положихме геотекстил и след това направихме монтаж на PVC мембрана с дебелина 1,5мм.Монтажа на мембраната се осъществява със робот на фирмата Laister.

Беше изградена нова гръмоотводна инсталация и бяха изработени нови шапки от праховобоядисана ламарина.За изпълнението на обекта фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД получи двустранно подписан протокол за добро изпълнение от Община Плевен