Профилактика на покрива наричаме пълната инспекция на състоянието му и поправянето на всякакви щети, които се установят по него. Подобна профилактика на покрива трябва да се прави редовно, за да се избегнат проблеми не само с него, но и като цяло с инсталациите на сградата в близко и по-далечно бъдеще. В следващите редове ще ви дадем няколко основателни причини да не пренебрегвате необходимата профилактика на покрива:

Профилактика на покрива: Покривът е важен за състоянието на цялата сграда 

Профилактика на покрива 3 - небе
Профилактика на покрива – доверете се на Вълковстрой!

Когато вземате решение за това дали е нужна профилактика на покрива, имайте предвид, че той е важен за състоянието на цялата сграда. Покривът е една от основните прегради, предпазващи вътрешната част на сградата от влиянието на атмосферните фактори и явления. Ако са налице пролуки в него, може да се стигне до сериозни течове, които да повредят значителна част от интериора. Така че извършването на профилактика на покрива със сигурност не е излишен разход, а по-скоро инвестиция в сградата, която е възможно да ви спести голямо количество финансови средства в дългосрочен план.

 Профилактика на покрива: Възрастта оказва влияние

Дори и на пръв поглед по покрива на вашата сграда да няма никакви дефекти, реалността може да е съвсем друга. С напредване на възрастта на покривите често тяхната функционалност намалява и се появяват различни проблеми със състоянието им. Това важи в особена степен при случаите, в които не се правят редовни преглед и поддръжка на различните части. Дори и да не е имало събития, които потенциално биха могли да му навредят, профилактика на покрива е нужно да бъде извършена, за да се следи и противодейства на негативното влияние на времето.

Профилактика на покрива: Специално внимание при извънредни метеорологични фактори

Профилактика на покрива 2 - керемиди
Профилактика на покрива – важност

Под „извънредни метеорологични фактори“ имаме предвид бури, градушки, силни ветрове и т.н. Когато подобни метеорологични фактори са налице, профилактика на покрива трябва да се прави по-често. Всъщност идеалният вариант е възможно най-скоро след като е имало подобно явление, да се извърши профилактика на покрива, за да се провери дали всичко е наред или са възникнали някакви щети.

Ако искате да си гарантирате качествена и надеждна профилактика на покрива, Вълковстрой Инженеринг ЕООД е правилният избор за вас. Ние разполагаме с богат опит в извършването на строително – ремонтни дейности и работим по най-високите стандарти в бранша. В допълнение, използваме първокласни материали, които са дело на водещи български и чуждестранни производители. Доверете се на екипа на Вълковстрой Инженеринг, за да си осигурите дълготрайна и безпроблемна експлоатация на вашите сгради!

Научете повече за ремонт на покриви!

Профилактика на покрива: Покривът е важен за състоянието на цялата сграда

Профилактика на покрива: Възрастта оказва влияние

Профилактика на покрива: Специално внимание при извънредни метеорологични фактори