Обект в в град Пордим изпълнен от Вълковстрой инженеринг ЕООД