Изграждане на хале за селскостопанска продукция на ЗП Милко Маринов