Хидроизолация на покрив – 227 блок, ж.к.Дружба, град Плевен-изпълнен от Вълковстрой инженеринг ЕООД