Антиобледенител ICE Killer. Високоефективна синергийно действаща смес от CaCl2, NaCl и инхибитор (антикорозионна добавка).

Продукта има мощен синергиен ефект при разтопяване на лед до -20 °C (в сравнение само със NaCl или само със CaCl2).
След третиране със ICE KILLER разтопеният лед лесно се почиства до “черен асфалт”.
Има удължено действие и не позволява обратно заледяване.
Намалява разходните норми до 50%
Не оказва вредно влияние върху улиците, зелените площи, растенията, водоемите и като цяло върху околната среда.
Не разрушава бетона, асфалта, обработените площи и не уврежда обувките.
Разходна норма:
От 10 – 15 гр. за 1 кв.м. в зависимост от температурата на околната среда и дебелината на леда
Начин на съхранение:
Да се съхранява в оригинална опаковка върху дървени палети в сухи и закрити складови помещения.
Опаковка: торби по 25 кг.

За различни строително-ремонтни услуги, като ремонт на покриви и хидроизолация може да научите на нашия сайт.