За ползите от саниране – Обновяването на сградите или така нареченото саниране представлява полагане на топлоизолационна система с дебелина по изчисления – топлотехническо оразмеряване.

Топлотехническото оразмеряване се прави безплатно от фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД ако се сключи договор за саниране след това. Санирането от фирма Вълковстрой се извършва от скеле – фирмата разполга с необходимите кадри за извършване на саниране на жилищни сгради обществени сгради домове и др.

В топлоизолацията се предвиждат следните видове работи : очукване на основата, грундиране с дълбокопроникващ грунд, полагане на ЕPSF (стиропор) или Каменна вата, дюбелиране, полагане на мрежа, шпакловане с циментова шпакловка и за финал полагане на стуктурна или силиконова мазилка с цел предпазване на предходните слоеве и естетически завършен вид.

При едно саниране се предвиждат и смяна на дограмата и съпътстващите с нея работи като обръщане на прозорци .
Ползите от санирането са огромни. На първо място е спестяване на разходи за отопление – с едно саниране коефициента на топлопреминаване през една стена се намалява в пъти. Което означава че разходите за отопление значително падат. Друг Плюс е естетическата красота на завършения вид на конструкцията.