Бяхме изпрани за изпълнител на обект: “Авариен ремонт на покрив на сграда ЕОПАТ“ във Военно формирование 52090 в гр.Долна Митрополия

Тук след направа на покривна хидроизолация от друга фирма ,покривната конструкция беше излетяла в близката нива.Били са допуснати следните грешки:

  • При поставяне на скобите за улуци – скобита бяха забивани в замазката с дюбел-пирин което е груба грешка.При направата на такъв тип покрив монтажа на скобите се извършва посредством т.н амовинтове които задължително трябва да бъдат захванати в плачата.
  • Не поставяне на надолучна пола-това също беше груба грешка

След отстраняване на допъснатите от колеги грешки грундирахме плочата със битумен грунд и залепихме два слоя хидроизолация съответно със и без посипка.