Ремонт на Паметник

„Момумент с паметна плоча на загиналите във войните от с.Владиня“

Фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД извърши Консервационно-реставрационни възстановителни дейности по „Момумент с паметна плоча на загиналите във войните от с. Владиня“.

Паметникът беше във много лошо състояние. Демонтирахме компрометираните неполирани мраморни плочи, почистихме паметника и архитектурата около него. Направихме нова облицовка от неполирани мраморни плочи залепени със флексово лепило. Почистихме и освежихме надписите с бронз.