Царина Костова
Царина Костова

Царина Костова

Координатор по безопастност и здраве

Биография

Царина Костова – от 2017 година е координатор по безопастност и здраве във Вълковстрой Инженеринг ЕООД.  Завършва курс по безопастност и здраве във Строителна камара

Хронология

Управител на склад за дървени и строителни материали:

Контакт

Phone : 0888 37 47 30 
Email : vaniovalkov@abv.bg