Обект Плевен-кофражни армировъчни и бетонови работи