Обект Хидроизолация Тракторен завод

Обект в град Плевен. Хидроизолация Тракторен завод извършена от Вълковстрой инженеринг