Обект в град Плевен. Хидроизолация Тракторен завод извършена от Вълковстрой инженеринг