Обект 75 блок кв.Сторгозия в гр. Плевен, изпълнен от Вълковстрой инженеринг ЕООД