Хидроизолация блок 130, кв. Сторгозия, град Плевен – извършена от Вълковстрой инженеринг ЕООД