Бяхме избрани за изпълнител на обществена поръчка за ремонт на покрива на зала Балканстрой в гр.Плевен от община Плевен.

Сградата е строена през 70-те години на миналия век.Покрива беше ремонтиран частично през годините с битумна хидроизоалция със частичен ефект.

Обработихме компрометираните участъци като изрязахме участъците в който старата битумна хидроизолация беше напукана и деформирала се с годините.Направихме изравнителна цименто-пясъчна замазка на тези места.Положихме необходимите PVC воронки след което положихме геотекстил 300 гр/м2.Полагането на PVC мембраната започна от южната част на детската ясла.Покрива е разделен на три сектора.Положената PVC мембрана е с дебелина 2мм.