През 2020 година бяхме избрани за изпълнител от чуждестранната компания Сартен България ЕООД за ремонт на покрива на производствено хале в гр. Плевен

Покривната конструкция е сглобяемо-монолитна и е изпълнена преди около 50 години.

Била е ремонтирана 3 пъти с частичен успех.Положихме геотекстил 300гр/м2 след което положихме PVC мембрана 2мм на SIka