В с.Крушовене общ. Долна Митрополия обл.Плевен бяхме избрани за изпълнител на сграда с предназначение за склад за селско-стопанска продукция и прикачен инвентар от фирма ЗП Милко Маринов

Конструкцията на сградата е монолитна със височина на бетоновите стени 3,00м след което е направен надзид с висичона 2,00м ни завършващ пояс.

Покрива на сградата е решен със монтажа на ферми с дължина 10,00м. , който са сметнати и оразмерени лично от инж.-конструктора Ваньо Вълков –управител на Вълковстрой Инженеринг ЕООД.Покривното покритие е ламарина

Стените на халето са високи 3,00м и са дебели 30см.За кофража на стените изпозвахме кофраж на фирма PERY,който осигури необходимата коравина във връзките на конструкцията.Подовата настилка на обекта е от шлайфан бетон.