Тук на този обект в с.Асеновци общ.Левски обл.Плевен бяхме избрани за изпълнител от фирма Единство-05 ЕООД за направата на монолитно хале за селско-стопанска продукция.

Рамката на халето е метална тип-ригел със светъл отвор 12,00м.Основите на халето за изпълнени по монолитен метод на дълбочина 1,00м.

Стените на халето са високи 3,00м и са дебели 30см.За кофража на стените изпозвахме кофраж на фирма PERY,който осигури необходимата коравина във връзките на конструкцията.Подовата настилка на обекта е от шлайфан бетон.