Груб строеж на гаражи в град Плевен от Вълковстрой инженеринг