Фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД извърши възстановяването на носещата способност на стоманобетонови колони във базата на зърнопроизводителната фирма Единство 05 ЕООД в с.Асеновци.

Три от колоните на носещата конструкция бяха загубили устойчивост.Както се вижда от снимковият материал армировката беше изкълчена и корозирала а повърхностния слой на бетоновото покритие беше обрушен.

Всяка една колона беше реновирана ,като бяха направени следните видове операции:

  • Очукване на стар бетон
  • Изстъгване с телени четки на корозирала армировка
  • Обмазвавне с репарационен разтвор корозиралата армировка
  • Нанасяне на бетонконтакт
  • Направа на нов скелет от носеща армировка
  • Направа на кофраж тип ”Кожух”
  • Наливане на бетон

Със тези операции възстановихме носещата способност на вертикалните елементи и заздравихме конструкцията.

При нужда разгледайте нашата борса за строителни материали.