Фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД извърши ремонтно възстановителни дейности по възстановяване на носещата способност на конструктивна плоча.

Възстановителният процес започна със обрушване на стария бетон, който беше мръзнал и бетоновото покритие падаше лесно, армировката беше корозирала.

Обработихме със репарационен разтвор корозиралата армировка, след това грундирахме цялата плоча със бетонконтактза да има връзка със новото покритие.

След изсъхването на грунда нанесохме два слоя Neorep – тиксотропен материал за възстановяване на бетонови конструкции.

При нужда разгледайте страницата ни за ремонт на покриви.