Без полагането на надеждна и ефективна топлоизолация няма как една сграда да бъде използвана пълноценно. Топлозолацията ви позволява да намалите своите битови сметки, да осигурите по-голям комфорт за всички обитатели, както и да предпазите сградата от влиянието на различни атмосферни фактори. В днешната статия от блога на Вълковстрой Инженеринг ще се спрем на технологията на топлоизолация. Ето как точно протича процесът по полагане на топлоизолация и от какви етапи се състои той:

Технологията на топлоизолация: Подготовка на основата

Технологията на топлоизолация 2 - инструменти
Технологията на топлоизолация – полагане=”Преди да се започне конкретното полагане, технологията на топлоизолация изисква да се направи солидна подготовка на основата. А това означава да се почисти от прах, кал и други наслагвания. Както и да се коригират нездравите участъци и да се изравнят неравните такива. Необходимо е основата да бъде максимално гладка и равномерна, за да може да се продължи със следващия етап от технологията на топлоизолация, а именно същинското полагане.

Технологията на топлоизолация: Същинското полагане

Технологията на топлоизолация предвижда като втори етап същинското полагане на планираната топлоизолация. Приготвя се лепилото и се започва с лепенето на топлоизолационните плочки. Тук технологията на топлоизолация изисква да се уверите, че плочките са плътно допрени и създават наистина равна повърхност. Ако това не е така и между тях са налице прекалено големи фуги, е необходимо да ги запълните с монтажна пяна.

Технологията на топлоизолация: Укрепване на топлоизолационната система

Технологията на топлоизолация 3 - укрепаване
Технологията на топлоизолация – свържете се с нас!=”За да спазите технологията на топлоизолация, която ще ви гарантира ефективна и устойчива във времето топлоизолационна система, трябва също така да предприемете мерки за нейното укрепване. В това число влизат дейности като дюбелиране, шпакловане, грундиране и т.н. Имайте предвид, че тези дейности са важна част от технологията на топлоизолация и трябва да подходите към тях с необходимото внимание и отговорност, за да получите желаните крайни резултати.

Технологията на топлоизолация: Полагане на финалната мазилка

Технологията на топлоизолация предвижда завършване на процеса посредством полагане на финалната мазилка. Въпросното полагане не бива да става при много ниски температури, директно нагряване от слънцето или пък наличие на дъжд или силен вятър. Подобни атмосферни фактори не само биха усложнили доста процеса, но и е твърде вероятно да попречат на правилното изпълнение на технологията на топлоизолация.

Ако се нуждаете от професионални услуги за полагане на топлоизолация, доверете се на екипа на Вълковстрой Инженеринг. Ние ще спазим стриктно технологията на топлоизолация и ще ви предоставим надеждна и ефективна топлоизолационна система, която ще запази характеристиките и функционалността си за дълъг период от време.

Технологията на топлоизолация: Подготовка на основата

Технологията на топлоизолация: Същинското полагане

Технологията на топлоизолация: Укрепване на топлоизолационната система

Технологията на топлоизолация: Полагане на финалната мазилка