Складирането и съхранението на дървен материал са сред най-важните дейности, когато се търгува с такъв тип продукти. Колкото и качествена да е дадена дървесина, ако не бъде съхранявана правилно, тя може значително да понижи своите характеристики. Така че когато купувате дървесина, винаги се интересувайте от това къде и как точно се съхранява. Ето някои от основните добри практики за складиране и съхранение на дървен материал:

Складиране и съхранение на дървен материал: Разполагане на широко пространство

Складиране и съхранение на дървен материал 1 - склад
Складиране и съхранение на дървен материал – големината на помещението е от значение!

Трябва да се гарантира достатъчно широко пространство за складиране и съхранение на дървен материал. Пространство, в рамките на което различните видове дървесина могат да бъдат подредени на отделни кубчета, така че да се запази оптималното им състояние. Не бива въпросните разновидности дървесина да се смесват и струпват една върху друга, за да не се получат наранявания и повреди върху самия материал.

Складиране и съхранение на дървен материал: Сухи и проветриви помещения

Високи са изискванията към помещенията, в които се осъществяват процесите по складиране и съхранение на дървен материал. Съответните помещения трябва да бъдат сухи и проветриви, за да е налице идеалната среда за складиране и съхранение на дървен материал. Влагата е най-големият враг на дървесината и е способна да нанесе сериозни поражения върху нейното състояние в дългосрочен план.

Складиране и съхранение на дървен материал: Пълна изолация от външната среда

Складиране и съхранение на дървен материал 2 - склад
Складиране и съхранение на дървен материал – състояние на помещението

При складиране и съхранение на дървен материал трябва да се уверите, че съответният склад или помещение гарантират пълна изолация от външната среда. Не бива да се допуска влиянието на главните атмосферни фактори върху дървесината. Като дъждът, така и пряката слънчева светлина, биха могли да бъдат доста вредни и да причинят на дървения материал непоправими щети. Щети, които несъмнено ще окажат негативно влияние върху качеството на изпълняваните с него строителни обекти.

Ако търсите качествена и съхранявана при оптимални условия дървесина, Вълковстрой Инженеринг ЕООД е подходящият избор за вас. Ние работим с водещи български и чуждестранни производители, които във времето са доказали качеството и надеждността на своите продукти. За процеса по складиране и съхранение на дървен материал използваме отлично структурирана и отговаряща на най-новите стандарти складова база. Самото помещение, в което се осъществява складиране и съхранение на дървен материал, е широко и просторно, и има надвеси, които гарантират пълна защита от факторите на външната среда. Доверете се на екипа на Вълковстрой Инженеринг, за да получите най-доброто за своите строителни проекти!

Складиране и съхранение на дървен материал: Разполагане на широко пространство

Складиране и съхранение на дървен материал: Сухи и проветриви помещения

Складиране и съхранение на дървен материал: Пълна изолация от външната среда