инж.Ваньо Вълков

инж. Ваньо Вълков

Управител на Вълковстрой инженеринг

Биография

инж.Ваньо Вълков – завършва специалност Строителство на съоръжения и сгради бакалавърска степен и Пътно строителство магистърска степен. Задочна форма на обучение по докторска степен. Усъвършенстване технологията при изпълнение на топлоизолацията  на ограждащи сградни конструкции за намаляване на енергийните разходи и достигане нивата на пасивност

Хронология

1012-Present
От 2012 година създава и управлява фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД .
2010
От 2010 до 2012 година работи в пътностроителни фирми в отдел ПТО.

Контакт

Phone : +359-889-387-197
Email : vaniovalkov@abv.bg