Пон - Сб: 10:00-18:00     Строителство: 0889 387 197     Склад: 0888 374 730

Основен ремонт на здравна служба с. Старо село

Фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД извърши основен ремонт на здравната служба в с. Старо село.

Демонтирахме старата покривна конструкция, изработихме стоманобетонов пояс по перферията на сградата. След декофрирането на пояса изградихме нова покривна конструкция. Дървените греди бяха предварително импрегнирани. Положихме подцинковани улуци и нови ламаринени обшивки по комините и изградихме нова мълниезащита на обекта.

За ремонта на покрива имаше изграден конструктивен и архитектурен проект.

Инвеститор беше Община Троян