Обект в с.Садовец

Обект в град Пордим изпълнен от Вълковстрой инженеринг ЕООД