Обект в град Пордим

Изпълнен от Вълковстрой инженеринг