Обект в град Пордим

Обект в град Пордим

Обект в град Пордим изпълнен от Вълковстрой инженеринг ЕООД.