В днешната статия от блога на „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД ще ви разкажем всичко, което трябва да знаете по темата „Къщи груб строеж“. Тази тема е от голямо значение за всеки един човек, на когото му предстои да реализира определен строителен проект или проекти. Какво се крие зад понятието „Къщи груб строеж“? Кои са етапите на процеса по реализация на груб строеж? Как се формират цените на професионалните услуги от този тип? И защо фирма „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД е най-подходящият избор за вас, когато става въпрос за къщи груб строеж? Отговорите на споменатите въпроси ще откриете по-надолу в текста:

Къщи груб строеж 1 - етапи
Къщи груб строеж – научете повече!

Къщи груб строеж – какво представлява грубият строеж?

Когато говорим за темата „Къщи груб строеж“, най-напред трябва да изясним какво всъщност представлява грубият строеж. Това е основата или конструкцията на всяка една сграда. От качеството и надеждността на грубия строеж до голяма степен зависят както улесняването на довършителните работи, така и функционалността и устойчивостта на сградата във времето.

 

Къщи груб строеж – кои са етапите на грубия строеж?

Етапите, през които преминава реализацията на всеки проект за къщи груб строеж, са четири. Винаги се започва със направата на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж от Общината.След това се преминава в изкопните работи, които са много важни за за правилното започване на  грубия строеж.  При тях трябва да се направят внимателни и прецизни разчети относно дълбочината и размера на изкопа, отчитайки влиянието на фактори като специфика на релефа, подземни води, съседни сгради и др. След това са кофражните, бетоновите и арматурните работи. Тук е нужно да се изчисли количествата бетон, които ще са ви необходими. И накрая е зидарията, или казано с други думи свързването на отделните съставни елементи с варо-циментов разтвор.

Къщи груб строеж 2 - сграда
Къщи груб строеж – свържете се с нас!

Къщи груб строеж – как се определя цената?    

Най-различни фактори биха могли да повлияят върху цените на конкретните проекти за къщи груб строеж. Проекти за къщи груб строеж, разположени например в планински регион, определено ще бъдат с по-високи цени в сравнение с такива в район с лесен достъп. Няма как да не се вземат предвид също структурата и особеностите на съответната сграда, както и използваните материали. Геометрията на сградата също е с основно значени при определяне на цената на грубия строеж.Сгради с подземни гаражи и сутеренни стени изискват използването на повече механизация и съответно цената на квадратен метър се повишава.

Къщи груб строеж 3 - измазване
Къщи груб строеж – очакваме Ви!

Къщи груб строеж – защо да се доверите на Вълковстрой Инженеринг?

„Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД е фирма със солиден опит в строителния бранш, в това число и в реализирането на проекти за къщи груб строеж. Ние разполагаме с екип от висококвалифицирани и отлично обучени специалисти, и работим с най-реномираните и утвърдени производители и вносители на строителни материали. По време на реализацията на самите проекти за къщи груб строеж се съобразяваме с нуждите и изискванията на нашите клиенти. Доверете се на Вълковстрой Инженеринг, за да получите оптималното съотношение между качество и цена за къщи груб строеж!

 

Къщи груб строеж – какво представлява грубият строеж?
Къщи груб строеж – кои са етапите на грубия строеж?
Къщи груб строеж – как се определя цената?
Къщи груб строеж – защо да се доверите на Вълковстрой Инженеринг?