Фирма Вълковстрой Инженеринг ЕООД изгради хале за селскостопанска продукция в с. Крушовене на ЗП Милко Маринов.

Размерите на халето са 24 метра дължина на 8,30 метра широчина.

Фундирането е решено със единични фундаменти вързани помежду си с рамбалка. Носешата конструкция е от метални ригели на болтова връзка.

Стените са с височина 3 метра и са от стоманобетон.

Подовата настилка е от шлайфан бетон а покрива е покрит с прахово боядисана ламарина

Разгледайте нашата строителна борса.