Изградихме грубия строеж и довършителните работи на басейн в частен дом в с. Тотлебен. Грубия строеж на басейна представлява изграждане на подова плоча и на две успоредни подпорни стени. Височината на подпорните стени е 1,40 м след декофрирането бе изпълнен обратния насип.

След обратния насип извършихме вертикалната планировка около басейна. Тя включва направата на замазка за наклони, направата на гранитогресни плочки и монтаж на овални камъни около басейна.