Хидроизолация на бл.Скобелев 20 в град Плевен извършена от Вълковстрой инженеринг ЕООД